Personvernerklæring

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Behandlingsansvarlig
Lovdata er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger på www.europalov.no. For Europalov benyttes Ramsalt Lab AS som driftsleverandør og databehandler.

Formål
Lovdata er opptatt av ikke å lagre mer informasjon om brukerne enn det som er nødvendig for å gi deg en god brukeropplevelse. Formålet med innsamling av personopplysninger er å loggføre bruken av nettstedet. Loggen brukes til å

• lage statistikk over bruken av nettstedet,

• analysere bruksmønsteret for å kunne forbedre nettstedet og

• avsløre eventuell bruk i strid med brukervilkårene.

Lovdata skal ikke benytte dine data til annonsering eller andre kommersielle formål.

Grunnlag for behandlingen
Behandlingsgrunnlaget for Lovdatas bruk av informasjonskapsler og analyseverktøy på www.europalov.no er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining). For behandlingen knyttet til nyhetsbrev fra Europalov er behandlingsgrunnlaget personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a (samtykke).

Personopplysninger som behandles
Lovdata lagrer historikk for søk foretatt på www.europalov.no.

Ved bruk av www.europalov.no logges også nettlesertype, tidspunkt, IP-adresse og eventuell lenke du kom inn til tjenesten fra. Dette logges for å kunne lage statistikk over bruken av nettsidene. Dette logges også av sikkerhetshensyn for å avdekke angrep mot nettsidene og uautorisert bruk i form av massenedlasting ved hjelp av automatiske metoder eller verktøy. Vi forbeholder oss retten til å stenge ute gitte IP-adresser og geografiske områder fra tjenesten.

Lovdata bruker informasjonskapsler (”cookies”) på www.europalov.no for å forbedre din brukeropplevelse. Informasjonskapsler er små tekstfiler som et nettsted lagrer på brukerens datamaskin.

Lovdata bruker analyseverktøyet Plausible for å samle og vurdere informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedet. Plausible bruker informasjonskapsler, men som behandlingsansvarlig for Europalov, er det Lovdata som bestemmer hvilke opplysninger som Plausible kan innhente om bruken av nettstedet. Det gjelder kun generell nettstatistikk, som f. eks. nettlesertype, tidspunkt, språk og hvilken nettside brukeren kom fra. IP-adresser anonymiseres.
Du kan hindre at informasjonskapsler lagres på datamaskinen ved å endre innstillingene i nettleseren.

Utlevering av personopplysninger til tredjeparter
Lovdata er opptatt av at dine personopplysninger holdes konfidensielt. Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av tjeneste, lagres på egne servere som driftes av Lovdatas driftsleverandør for Europalov. Det er kun Lovdata og driftsleverandøren som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom Lovdata og driftsleverandøren regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Lovvalg og dine rettigheter
Norsk regelverk gjelder for bruk av www.europalov.no.

Personopplysningsloven gir deg som registrert blant annet rett til å få innsyn i egne personopplysninger, samt krav om retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger.

Relevant regelverk for disse rettighetene:

• Innsyn i personopplysninger: Personvernforordningen artikkel 15

• Retting av personopplysninger: Personvernforordningen artikkel 16

• Sletting av personopplysninger: Personvernforordningen artikkel 17

• Begrensning av behandling: Personvernforordningen artikkel 18

• Protestere mot en behandling: Personvernforordningen artikkel 21

Hvordan dine personopplysninger sikres
Lovdatas behandlingsrutiner for personopplysninger er trygge. Opplysningene oppbevares på en forsvarlig måte slik at de ikke brukes urettmessig og at personopplysingslovens krav til integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet ivaretas.

Kun utvalgte medarbeidere i Lovdata har tilgang til personopplysningene. Tilgangen styres gjennom adgangskontroll med passord. Lovdata har gode rutiner for tilgangskontroll.

Kontaktinformasjon

Adresse:
Lovdata
Postboks 6688 St. Olavs plass
0129 Oslo

Tlf.: 23 11 83 00
Kontortid: kl. 0800-1600

For ytterligere kontaktinformasjon se http://www.lovdata.no/info/kontakt.html