Schengen-politikkdokumenter

Faktaark Dokument
EU-strategi for balansert migrasjon KOM(2024) 126
Dublin III-forordningen: forbedre effektiviteten og identifisere god praksis SWD(2023) 390
Schengen-samarbeidet: statusrapport 2023 KOM(2023) 274
Flerårige strategisk politikk for integrert europeisk grenseforvaltning KOM(2023) 146
EU-strategi for mer effektiv retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold KOM(2023) 45
Anbefaling om inkludering av Bulgaria, Romania og Kroatia i Schengenområdet KOM(2022) 636
Schengen-samarbeidet: statusrapport 2022 KOM(2022) 301
Flerårige strategisk politikk for integrert europeisk grenseforvaltning KOM(2022) 303
EU-strategi for styrking av Schengen-samarbeidet KOM(2021) 277
Handlingsplan om ulovlig handel med skytevåpen 2020-2025 KOM(2020) 608
Restriksjoner for reiser til Schengen-området i forbindelse med Covid-19-utbruddet KOM(2020) 115
Vurdering av Schengen-medlemskap for Kroatia KOM(2019) 497
EUs visumpolitikk: tilpasning til nye utfordringer KOM(2018) 251
Bevaring og styrking av Schengenområdet KOM(2017) 570
Tiltak mot forfalsking av reisedokumenter KOM(2016) 790
EU-agenda for sikkerhet for bekjempelse av terrorisme KOM(2016) 230
Visumpolitikk for ikke-gjensidighet med visse tredjestater KOM(2016) 221
Sterkere og smartere informasjonssystemer for grenser og sikkerhet KOM(2016) 205
Kjøreplan for full gjenopprettelse av Schengensystemet KOM(2016) 120
Schengen-informasjonssystemet: identifisering av personer på grunnlag av fingeravtrykk KOM(2016) 93
En europeiske grense- og kystvakt for effektiv yttergrensekontroll KOM(2015) 673
Erfaringer med Schengen-samarbeidet: halvårsrapport 2015 KOM(2015) 675
Håndtering av flyktningekrisen: umiddelbare operasjonelle, budsjettmessige og rettslige tiltak KOM(2015) 490
Erfaringer med Schengen-samarbeidet: halvårsrapport 2014-2015 KOM(2015) 236
Handlingsplan mot smugling av migranter 2015-2020 KOM(2015) 285
Erfaringer med Schengen-samarbeidet: halvårsrapport 2014 KOM(2014) 711
Visumlettelser for Georgia KOM(2014) 681
Erfaringer med Schengen-samarbeidet: halvårsrapport 2012 KOM(2012) 686
Syvende EU-rapport om overtredelser av visumgjensidighetsprinsippet i tredjeland KOM(2012) 681
Mulige konsekvenser ved liberalisering av EUs visumbestemmelser for Moldova KOM(2012) 443
Forvaltning av Schengen-samarbeidet KOM(2011) 561
Handlingsplan for økt sikkerhet i Europa KOM(2010) 673
Styrket yttergrensekontroll og bekjempelse av ulovlig innvandring Rådskonklusjoner av 25.2.2010
Erfaringene med stempling av pass til personer fra tredjeland (Schengen-grenseregler) KOM(2009) 489
Erfaringer med forordningen om lokal grensetrafikk ved Schengens yttergrenser KOM(2009) 383
Om forvaltningen av IT-systemer for Schengen- og visum-informasjonssystemene (SIS II og VIS) og Eurdac KOM(2009) 292
Overvåking av gjennomføringen av den europeiske pakt om innvandring og asyl KOM(2009) 266
EUs videre arbeid på området frihet, sikkerhet og rettferdighet KOM(2009) 262
Schengen-rapport om stjålne biler i 2007
Sikkerhet og grenseforvaltning: ny Schengen-strategi
Schengen-notatbase på regjeringen.no
EU-høring om modenisering av EUs visumpolitikk
Digitale pass og ID-kort
Styrket informasjonsutveksling ved passering av Schengens yttergrenser KOM(2016) 602
Høring om EUs IT-systemer for grensekontroll og sikkerhet