Nye EØS-vedtak

Faktaark Dato EØS-vedtak EØS-vedtakets ikrafttredelse Anvendes fra i Norge EU-rettsakt (CELEX-nr)
Helsetrusler over landegrensene (revisjon) Nr. 181/2024 32022R2371
Styrking av mandatet til Det europeiske smittevernsenteret (ECDC) Nr. 180/2024 32022R2370
Det europeiske institutt for forbedring av leve- og arbeidsvilkår (Eurofound) (revisjon) Nr. 179/2024 32019R0127
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: prinsipper og kriterier for sjekk av CO2-utslipp og drivstofforbruk Nr. 177/2024 32023R2867
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: verdier for 2021 og beregning av verdier fra 2025 Nr. 176/2024 32023D1623
Reduksjon av CO2-utslipp: endringsbestemmelser for hybridbiler med ekstern lading Nr. 175/2024 32024D0766
Økologisk tilstand under vanndirektivet: interkalibrering fase IV Nr. 174/2024 32024D0721
Gruppefritak for forsknings- og utviklingskontrakter (2023) Nr. 173/2024 32023R1066
Gruppefritak for spesialiseringsavtaler (2023) Nr. 173/2024 32023R1067
Gjennomføringsbestemmelser for luftfartsoperasjoner: retting av språkversjon Nr. 172/2024 32023R1754
Single Window-forordningen om rapporteringsrutiner for fartøy som ankommer til eller avgår fra europeiske havner: tekniske spesifikasjoner Nr. 171/2024 32023R0204
Euroforordningen 2021: betalinger over landegrensene Nr. 170/2024 32021R1230
Personvern: nivå på beskyttelse av persondata under EU-US Data Privacy Network Nr. 169/2024 32023D1795
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om Australia Nr. 168/2024 32023D2207
Styrking av Det europeiske legemiddelbyrås rolle Nr. 167/2024 32022R0123
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: azoksystrobin, flonikamid, isofetamid, mefentriflukonazol, metazaklor, pyrimetanil og kvartssand Nr. 166/2024 32024R1078
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: 2,4-DB, jodsulfuronmetyl, mesotrion og pyraflufenetyl Nr. 166/2024 32024R1077
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: bispyribak, metosulam, oryzalin, oksasulfuron og triazoksid Nr. 166/2024 32024R1076
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: bifenazat Nr. 165/2024 32024R0891
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: nikotin Nr. 164/2024 32024R0451
EU-referansesenter for dyrevelferd for akvatiske dyr Nr. 163/2024 32024D0266
Harmoniserte tekniske spesifikasjoner og teststandarder for brannslanger Nr. 162/2024 32024R1295
Avslag på forlenget godkjenning av triflusulfuron-metyl som aktivt stoff i plantevernmidler Nr. 161/2024 32023R2513
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet etefon som aktivt stoff i plantevernmidler Nr. 161/2024 32023R2591
Fornyet godkjenning av aluminiumammoniumsulfat som aktivt stoff i plantevernmidler Nr. 161/2024 32023R2589
Avslag på fornyet godkjenning av klofentezin som aktivt stoff i plantevernmidler Nr. 160/2024 32023R2456
Bruksbetingelser for astaxantinrik oleoresin fra Haematococcus pluvialisalger som ny mat: rettelse Nr. 159/2024 32023R2852
Godkjenning av delvis hydrolysert protein fra bygg og ris som ny mat Nr. 159/2024 32023R2851
Godkjenning av cellekulturbiomasse fra eplefrukt som ny mat Nr. 159/2024 32023R2847
Unionslisten for ny mat: endringer for delvis avfettet chiafrøpulver Nr. 158/2024 32023R2214
Tilsetningsforordningen: retting av portugisisk språkversjon Nr. 157/2024 32024R0843
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om tilsetningsstoffer i alkoholholdige drikkevarer Nr. 156/2024 32024R0374
Tilsetningsforordningen: trimagnesiumdicitrat i kosttilskudd Nr. 156/2024 32024R0346
Import av økologiske produkter fra tredjeland: liste over anerkjente kontrollmyndigheter og kontrollorganer (2023) Nr. 155/2024 32023R2785
Sikkerhetsforordningen om typegodkjenning av motorvogner: endringsbestemmelser og rettelse Nr. 154/2024 32024R0883
Godkjenning av et preparat av B. subtilis og L. lactis som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter Nr. 153/2024 32024R0764
Fornyet godkjenning av taumatin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter Nr. 153/2024 32024R0750
Avslag på godkjenning av et preparat av astaxanthin-rich Phaffia rhodozyma som fôrtilsetningsstoff Nr. 153/2024 32024R0752
Vilkårene for godkjenning av av et preparat av B. subtilis mfl. som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle fjørfearter for oppfôring, egglegging eller avl Nr. 153/2024 32024R0754
Fornyet godkjenning av preparater av L. plantarum mfl. som fôrtilsetningsstoff for alle dyrearter Nr. 153/2024 32024R0763
Godkjenning av Piper nigrum L. som tilsetningsstoff i fôr til hunder og katter Nr. 152/2024 32024R0261
Fornyet godkjenning av Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter Nr. 152/2024 32024R0220
Fornyet godkjenning av Trichoderma reesei ATCC 74444 som tilsetningsstoff i fôr til fjørfearter til slakting og egglegging og smågriser Nr. 152/2024 32024R0221
Godkjenning av halofuginonhydrobromid som tilsetningsstoff i fôr til slaktekalkuner og -kyllinger og avlskalkuner Nr. 152/2024 32024R0231
Godkjenninger av sitrusoljer og -ekstrakter i fôr: rettelser og endringer Nr. 152/2024 32024R0239
Godkjenning av tinktur av russisk rot som tilsetningsstoff i fôrvarer til hunder, katter og hester Nr. 152/2024 32024R0285
Fornyet godkjenning av Trichoderma citrinoviride IMI 360748 som tilsetningsstoff i fôrvarer Nr. 152/2024 32024R0262
Fornyet godkjenning av Lactobacillus plantarum som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter Nr. 152/2024 32024R0252
Godkjenning av Companilactobacillus farciminis som tilsetningsstoff i fôrvarer Nr. 152/2024 32024R0228
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om sykdomsfri status og utryddelsesprogrammer i visse land Nr. 150/2024 32023R2618
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om eksport av kjøtt- og benmel som brensel Nr. 150/2024 32023R2613
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om sykdomsfri status og utryddelsesprogrammer i Tyskland og Spania Nr. 149/2024 32024R0566
Verdipapiriseringsforordningen: endring av bestemmelser om homogeniteten av underliggende eksponeringer Nr. 148/2024 32024R0584
Verdipapiriseringsforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om rapportering av opplysninger Nr. 147/2024 32022R1301
Avgifter som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) ilegger verdipapiriseringsregistre Nr. 146/2024 32020R1732
Verdipapiriseringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av opplysninger Nr. 146/2024 32020R1227
Verdipapiriseringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om søknader om registrering som verdipapiriseringsregister og eller om utvidelse av registreringen som transaksjonsregister Nr. 146/2024 32020R1228
Verdipapiriseringsforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om rapportering av opplysninger Nr. 146/2024 32022R1929
Verdipapiriseringsforordningen: krav til tilbakeholdelse av risiko for initierende foretak, organiserende foretak, opprinnelige långiver og administrasjonsforetak Nr. 146/2024 32023R2175
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om informasjonsplikt Nr. 146/2024 32020R1224
Verdipapiriseringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om standarder for offentliggjøring Nr. 146/2024 32020R1225
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser Nr. 146/2024 32019R0885
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om samarbeid, utveksling av opplysninger og meldeplikt til ESMA, EBA og EIOPA Nr. 146/2024 32021R1415
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om homogeniteten av underliggende eksponeringer Nr. 146/2024 32019R1851
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om rapportering av opplysninger Nr. 146/2024 32020R1226
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til opplysninger ved søknader om registrering av registre Nr. 146/2024 32020R1230
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om innsamling, bruk og kontroll av data Nr. 146/2024 32020R1229
EMIR-forordningen: utfyllende bestemmelser om tiltak som i tilstrekkelig grad minsker motpartsrisiko for obligasjoner med fortrinnsrett og verdipapirisering Nr. 146/2024 32020R0447
Behandling av OTC-derivater inngått for sikringsformål ved visse typer verdipapirisering Nr. 146/2024 32020R0448
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien Nr. 145/2024 32021R0558
Verdipapiriseringsforordningen Nr. 145/2024 32017R2402
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser om verdipapirisering Nr. 145/2024 32017R2401
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om verdipapirisering Nr. 145/2024 32018R1221
Verdipapiriseringsforordningen: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien Nr. 145/2024 32021R0557
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Campo de Calatrava’ Nr. 144/2024 32024R0625
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Beira Atlântico’ Nr. 144/2024 32024R0698
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg (12. versjon) Nr. 143/2024 32023D2726
Farlig avfall: rettelse av dansk og gresk språkversjon Nr. 142/2024 32023D2581
Overvåking og rapportering av klimagassutslipp fra skip: utfyllende rapporteringsregler Nr. 141/2024 32023R2849
Overvåking og rapportering av klimagassutslipp fra skip: utfyllende bestemmelser om rapportering Nr. 141/2024 32023R2449
Kvotehandelsdirektivet (ETS): liste over stater som deltar i CORSIA Nr. 140/2024 32024R0622
Brukerveiledning for deltakelse i EUs fellesskapsordning for miljøstyring og -revisjon (EMAS) Nr. 139/2024 32023D2463
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 29.11.2023 Nr. 138/2024 32023R2691
Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: rettelse av språkversjoner Nr. 137/2024 32024R0379
Single Window-forordningen om rapporteringsrutiner for fartøy som ankommer til eller avgår fra europeiske havner: utfyllende bestemmelser om datasettet Nr. 136/2024 32023R0205
Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringer til gjennomføringsbestemmelser Nr. 135/2024 32023R1693
Innkreving av avgifter for støy fra godstog: oppheving av regelverk Nr. 134/2024 32024R0327
Prosedyrer for kontroll med veitransport av farlig gods (2022) Nr. 133/2024 32022L1999
Europeisk personlig pensjonsordning: utfyllende bestemmelser om rapportering Nr. 131/2024 32021R0896
Felleseuropeiske individuelt pensjonsprodukt (PEPP): utfyllende bestemmelser Nr. 131/2024 32021R0473
PEPP-forordningen om europeisk personlig pensjonsordning: utfyllende bestemmelser om kriterier for inngrep fra Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner Nr. 131/2024 32021R0895
PEPP-forordningen om et felleseuropeiske individuelt pensjonsprodukt: gjennomføringsbestemmelser om rapportering og informasjonsutveksling Nr. 131/2024 32021R0897
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utvidelse av midlertidige hastetiltak Nr. 130/2024 32024R0818
EMIR I-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: utfyllende bestemmelser Nr. 129/2024 32022R1858
EMIR I-forordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapportering Nr. 129/2024 32022R1860
Transaksjonsregistre: endringsbestemmelser om detaljene i søknader om registrering eller utvidet registrering Nr. 129/2024 32022R1857
EMIR I-forordningen: utfyllende bestemmelser om krav til opplysninger som skal rapporteres til transaksjonsregistre Nr. 129/2024 32022R1855
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: detaljerte endringer til gjennomføringsbestemmelser om tilgang til informasjon Nr. 129/2024 32022R1856
Verdipapirbørser i USA: likeverdighetsvurdering Nr. 128/2024 32022D0552
AIFM-direktivet: utfyllende bestemmelser Nr. 127/2024 32024R0912