Byggevareforordningen 2011: utfyllende bestemmelser om forankringsanordninger og sikkerhetskroker